June 10, 2023
อาชีพรับราชการ

รู้แล้วอยากบอกต่อ ตำแหน่งงานที่น่าสนใจใน อาชีพรับราชการ

อาชีพรับราชการ สมัยนี้ใครหลายคนอาจจะเริ่มมองหาอาชีพอื่น ๆ นอกจากอาชีพรับราชการกันด้วยความคิดว่าอาชีพรับราชการไม่มีความหลากหลายและมีข้อจำกัดหรือแบบแผนที่น้อยกว่าการทำงานบริษัท แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าขณะนี้อาชีพข้าราชการได้มีความหลากหลายของตำแหน่งและหน้าที่มากกว่าแต่ก่อน ซึ่งเปลี่ยนไปตาสังคมที่มีความพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นนั่นเอง ครั้งนี้เราจึงได้รวบรวมตำแหน่งที่น่าสนใจที่ทางราชการเปิดรับมาให้ทุกท่านทราบกัน รู้แล้วอยากบอกต่อ ตำแหน่งงานที่น่าสนใจในอาชีพรับราชการ

อาชีพรับราชการ รู้แล้วอยากบอกต่อ ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

อาชีพรับราชการ

1. นักวิชาการต่าง ๆ – ตำแหน่งงานที่น่าสนใจในอาชีพรับราชการที่อยากบอกต่อ ใครว่าอาชีพรับการราชการจะมีเพียงทหาร ตำรวจเท่านั้น เพราะนักวิชาการต่าง ๆ ก็สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านการเกษตร นักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน นักวิชาการด้านการป่าไม้ หรือกระทั่งนักวิชาการด้านการประมงก็มีเช่นกัน ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าสายอาชีพรับราชการจะไม่รองรับนักวิชาการ

อาชีพรับราชการ

2. กลุ่มอาชีพทางวิทยาศาสตร์ – ตำแหน่งงานที่น่าสนใจในอาชีพรับราชการที่อยากบอกต่อ ทางหน่วยงานราชการเองก็ต้องการที่จะมีพัฒนาการในเชิงวิทยาศาสตรที่เท่าเทียมกับอาชีพหรือหน่วยงานของทางเอกชน ดังนั้นกลุ่มอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น นักอุตุนิยมวิทยา นักอุทกวิทยา นักธรณีวิทยา หรือแม้แต่นักชีววิทยารังสี ก็เป็นอาชีพที่มีความต้องการในหน่วยงานราชการ

3. กลุ่มอาชีพวิศวกร – ตำแหน่งงานที่น่าสนใจในอาชีพรับราชการที่อยากบอกต่อ วิศวกรก็เป็นอีกตำแหน่งที่ราชการต้องการ โดยรับวิศวกรทั้งหมด 13 ประเภท เช่น วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่จบวิศวะแต่ไม่อยากทำงานกับบริษัทจะหันมาทำงานให้รัฐก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่เลวเลย

4. กลุ่มงานการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน – ตำแหน่งงานที่น่าสนใจในอาชีพรับราชการที่อยากบอกต่อ เป็นอีกตำแหน่งที่มีความหลากหลาย ทั้งนักโบราณคดี นักประเมินราคาทรัพย์สิน นักจดหมายเหตุ นักผังเมือง หรือจะเป็นบรรณารักษ์ก็เป็นตำแหน่งที่หน่วยราชการต้องมีเพื่อการบริหารชุมชนที่มีคุณภาพและเพื่อรักษาผลงานทางศิลปะ การศึกษาของประเทศให้คงอยู่ต่อไป

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ตำแหน่งงานที่น่าสนใจในอาชีพรับราชการที่อยากบอกต่อ อาชีพสุดคลาสสิคที่ใคร ๆ ก็รู้จักและให้ความเคารพนั่นคืออาชีพคุณครู ใครที่อยากถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เรียนมาก็สามารถลองยื่นสมัครตำแหน่งครูของทางรัฐได้เลย อย่าลืมสอบก.พ.และศึกษาคุณสมบัติที่ทางหน่วยงานรัฐต้องการล่ะ ตำแหน่งครูที่ทางรัฐต้องการ เช่น ผู้ช่วยครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น

ลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวอาชีพได้จาก เว็บแนะนำอาชีพ

หรือบทความดีๆเกี่ยวกับอาชีพ อาชีพเสริม

และข่าวสารอื่นๆ ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมพ่อแม่เด็กทุกสมัยอยากให้ลูกทำงาน …