July 2, 2022

admin

การเลือกเทรนเนอร์
1 min read

วิธีการเลือกเทรนเนอร์ จากที่เคยเห็นตามสื่อโซเชียลหลายแหล่งเกี่ยวกับข้อถกเถียงเรื่องอาชีพครูฝึกส่วนบุคคล  หรือที่เรียกกันว่า “เทรนเนอร์”  ในช่วงทำเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม  ที่มีข่าวเรื่องมีกล้ามชัดก็เทรนได้แล้ว  เทรนออกกำลังกายจนลูกค้าได้รับบาดเจ็บบ้าง  ผิดลักษณะการฝึกบ้าง  แต่สิ่งที่เกิดปัญหามากที่สุดนั่นก็คือ  ความน่าเชื่อถือของอาชีพเทรนเนอร์  และข้อถกเถียงระหว่างองค์ความรู้  ศักยภาพของเทรนเนอร์ที่อบรมวิชาชีพระยะสั้นตามสถาบันอบรมอาชีพเทรนเนอร์โดยเฉพาะ  และเทรนเนอร์ที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรงยังคงเป็นปัญหาต่อสายงานและความปลอดภัยของลูกค้า วิธีการเลือกเทรนเนอร์ ว่าคนนี้มีความมืออาชีพมากน้อยแค่ไหน มีเคล็ดลับอยู่  5  อย่างในการเลือกคนที่จะมาสอนออกกำลังกายให้เรา  ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถใช้สำหรับลูกค้าที่มองหาเทรนเนอร์ที่ทำอาชีพแบบประจำและทำแบบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ...