October 3, 2023
อาชีพสรรหาบุคลากร

อาชีพสรรหาบุคลากร เป็นอาชีพที่ท้าทายอีกอาชีพหนึ่งซึ่งอาชีพนี้มีมานานแล้ว

อาชีพสรรหาบุคลากร เป็นอาชีพที่ท้าทายอีกอาชีพหนึ่งซึ่งอาชีพนี้มีมานานแล้ว สาเหตุที่ อาชีพสรรหาบุคลากร มีความจำเป็น เพราะว่าหลายๆ บริษัทฯ มีพนักงานลาออก ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ต้องการขยายธุรกิจ หาคนได้ไม่ตรง หาได้ไม่ทันเวลา คนเก่าจะลาออก หรือ เกษียณอายุ บริษัทฯ เหล่านี้จึงตัดสินใจใช้บริการนี้ เพื่อลดเวลาในการสรรหาคน เพื่อหาคนที่มีคุณภาพตรงตามสายงานที่รับ ของบริษัทฯ คนที่จะมาทำอาชีพสรรหาบุคลากรจะต้องเป็นคนที่มีใจรัก มีความอดทนอย่างสูง ในขณะเดียวกันต้องเป็นคนที่ชอบงานขายด้วย บริษัทฯ ต้องการคนที่จะมาทำอาชีพสรรหาบุคลากรเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างบริษัทฯ ที่รับได้แก่ Manpower  Adecco  Ancor  PRTR  Purerecruit  เป็นต้น เว็บแนะนำอาชีพ

อาชีพสรรหาบุคลากร

คุณสมบัติของคนที่จะมาทำ อาชีพสรรหาบุคลากร

 1. ภาษาอังกฤษ ต้องสามารถฟัง เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี
 2. การต่อรอง เป็นคนที่มีไหวพริบในการต่อรองกับบริษัทฯ สามารถที่จะโน้มเน้าให้บริษัทฯ มาสนใจใช้ในบริการ
 3. การขาย ต้องมีเทคนิค หรือ ทักษะในการขาย
 4. สามารถทำงานได้เป็นอิสระ ยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
 5. สามารถขับรถยนต์ได้ เพื่อไปติดต่อขายงานให้แก่บริษัทฯ ในเขตอุตสาหกรรมได้

กลุ่มบริษัทฯ เป้าหมายของอาชีพนี้

 1. กลุ่มบริษัทฯ โรงงานในเขตอุตสาหกรรม เช่น ระยอง , ชลบุรี , สมุทรปราการ , อยุธยา , ปทุมธานี  ซึ่งบริษัทฯ ที่กล่าวมานี้ จะประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น:
  1. กลุ่มบริษัทฯ ที่เป็น Automotive Manufacturing เช่น Ford , Honda , Bosch Automotive , GWM , BMW  , Autoliv
  1. กลุ่มบริษัทฯ ที่เป็น Electronic Manufacturing เช่น Fabrinet , Celestica
  1. กลุ่มบริษัทฯ ที่เป็น Home Appliance เช่น LG , Fisher Paykel , Alliance
  1. กลุ่มบริษัทฯ ที่เป็น Chemical & Food เช่น Indorama , McCormick
 2. กลุ่มบริษัทฯต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น True , IBM
 3. กลุ่มบริษัทฯ รายย่อยอื่นๆ เช่น ภัตตาคาร , รปภ.
อาชีพสรรหาบุคลากร

ผลประโยชน์ที่ได้รับของอาชีพนี้

 1. รายได้ต่อเดือนที่แน่นอน
 2. ค่าคอมมิสชั่น ซึ่งได้มากน้อยขึ้นอยู่กับ การสรรหาคนให้กับลูกค้า
 3. สวัสดิการต่างๆจากบริษัท เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ , ค่าน้ำมันรถ

ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีพทั้งนั้น ขอเพียงแต่อย่าเลือกงาน ทำงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ ให้เกียรติแก่องค์กรที่ร่วมงานด้วย ให้ความสำคัญกับทุกงานที่ได้รับเข้ามา ผลที่ได้ก็คือความสำเร็จ

Related Posts