September 30, 2023
ฝึกพูดให้น่าฟัง

ฝึกพูดให้น่าฟัง เป็นนักพูดที่ดีได้ง่ายด้วยบันได 9 ขั้นสู่การเป็นนักพูดที่ดี

     การพูดดี  พูดเป็น  คือเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในทุกกิจกรรม  รวมถึงสร้างความรักความเคารพนับถือจากคนรอบข้างอีกด้วย  ดังนั้นหากใครบกพร่องในส่วนนี้  สมควร ฝึกพูดให้น่าฟัง ขึ้นอย่างยิ่งครับ ติดตามต่อในเว็บแนะนำอาชีพ

บันได  9  ขั้นสู่การเป็นนักพูดที่ดี  มีแต่คนอยากฟัง  มีแต่คนรักใคร่นับถือ         

บันไดขั้นที่  1  เป็นนักอ่านที่ดี

     คนที่พูดดี  พูดเก่ง  ล้วนแล้วแต่เป็นนักอ่านที่ดี  มีข้อมูลความรู้เพียบ  พ่วงมาด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง  แนะนำให้คุณใช้เวลาในการอ่านทุกวันเพื่อฝึกความเคยชินกับสิ่งที่สนใจ 

บันไดขั้นที่  2  เป็นนักฟังที่มีคุณภาพ

     นักฟังที่ดีสามารถเป็นนักพูดที่เก่งกาจได้  เพราะการฟังก็เหมือนการอ่านเอาข้อมูลจากหนังสือหรือช่องทางต่างๆ  อีกทั้งยังได้รับฟังความคิดเห็นของผู้คนที่แตกต่างด้วย 

บันไดขั้นที่  3  ไม่มีไอดอล

ฝึกพูดให้น่าฟัง

     วิธี ฝึกพูดให้น่าฟัง อีกประการที่หลายคนเข้าใจผิด  คือ  คุณควรเป็นนักพูดในรูปแบบของตัวเองที่แม้จะแปลกไปสักหน่อย  ไม่สมบูรณ์แบบนัก  แต่ก็เป็นคุณที่แตกต่างและสร้างสรรค์  ไม่ใช่นักพูดที่คนชื่นชมกันว่า  พูดเก่งเหมือนนักพูดคนนั้นคนนี้เป๊ะ!

บันไดขั้นที่  4  กำหนดเวลา

     คุณควรตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า  จะฝึกฝนการพูดให้เป็นผลไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้ภายในระยะเวลาเท่าไร  แล้วพยายามทำตามเป้าหมายนั้นเหมือนการขึ้นบันไดทีละขั้น  รู้ตัวอีกทีก็ถึงขั้นสูงสุดแล้วครับ

บันไดขั้นที่  5  ไขว่คว้าโอกาสงาม

     หากเลือกแล้วว่าจะเป็นนักพูดที่ดีก็ควรคว้าทุกโอกาสที่ได้พูด  เพราะเป็นวิธีพูดให้เก่งแบบเร่งรัด  ซึ่งโอกาสหรือสถานการณ์ก็สร้างนักพูดที่เก่งกาจมานักต่อนักแล้ว

บันไดขั้นที่  6  ร่างเรื่องราว

     หากต้องพูดแบบเป็นทางการหรือมีหัวข้อมากๆ จะต้อง ฝึกพูดให้น่าฟัง และรู้เรื่อง 

ฝึกพูดให้น่าฟัง

บันไดขั้นที่  7  ฝึกจากง่ายไปหายาก

     จะทำให้เรียนรู้การฝึกอย่างเป็นลำดับขั้น  และมีกำลังใจฝึกฝนจนสำเร็จครับ 

บันไดขั้นที่  8  ฝึกพูดหน้ากระจก

     วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณเห็นตัวเองรอบด้าน  ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก  แววตา  สีหน้า  ท่าทาง  รวมไปถึงความมั่นใจที่อยู่ภายในด้วย  นอกจากนี้ยังทำให้เคอะเขินน้อยลงด้วย 

บันไดขั้นที่  9  บันทึกด้วย

     แนะนำให้คุณฝึกพูดให้น่าฟัง  ฝึกพูดให้รู้เรื่อง  โดยการบันทึกเสียงหรือคลิปวิดีโอเอาไว้  ตั้งใจพูดเหมือนการพูดในสถานที่จริง  แล้วย้อนดูว่าตัวเองทำได้ดีแค่ไหน?