April 4, 2024

unseen

ความสำเร็จ success 2
1 min read

ความสำเร็จ ในปัจจุบันในโลก Social Network นั้นหลายคนก็ต่างใช้กันอวดชีวิตที่หรูหราสบายการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่คนอื่นไม่เคยไปหรือที่เราเรียกว่าเป็น unseen แม้กระทั่งการโพสต์ความสำเร็จในแต่ละวันลงใน Social Network ของตัวเองมันก็ทำให้คนต่าง ๆ เห็นความสำเร็จของเรา ซึ่งมันก็จะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งที่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีความสำเร็จเหมือนเขาทำให้รู้สึกอิจฉานั่นเอง แต่พวกเขาจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จมานั้นเขาต้องแลกด้วยอะไรมาบ้านไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ต้องใช้กับคนที่เรารัก เวลาในการทำสิ่งที่เราชอบ เวลาในการใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้เราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อแลกกับความสำเร็จที่เราจะได้มาบางครั้งคนที่ประสบความสำเร็จก็ต้องทะเลาะกับคนที่รักหรือครอบครัว แม้กระทั่งความเบื่อหน่ายที่มีต่อลองส่งของเราที่จะทำให้สำเร็จ จนบางครั้งก็ทำให้เรานั้นไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเหลือเพียงแค่ความฝันที่จะต้องทำให้สำเร็จ นี่เป็นเพียงการมองแค่ในมุมเดียว สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือความล้มเหลว...

You may have missed