September 26, 2023

Interiors KDP

KDP AMAZON
1 min read

สำหรับในปัจจุบัน สำหรับคนที่อยากเพิ่มช่องทางการหารายได้เพิ่ม โดยที่ใช้เงินลงทุนต่ำ ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ไม่ต้องยุ่งยากกับการลงทุน การแพ็คสินค้า การคุยกับลูกค้า การเดินทางไปส่งของทุกวัน ธุรกิจ KDP AMAZON เป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ดังกล่าวมาก เพราะทำเพียงแค่ส่งไฟล์ของสมุด หรือนิยาย ลงขายในเว็บไชต์ KDP AMAZON โดยที่ธุรกิจแบบนี้เรียกกันว่า POD...