August 11, 2022

โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดีย
1 min read

เว็บแนะนำอาชีพในปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายนำประวัติการใช้ โซเชียลมีเดีย ของผู้สมัครร่วมพิจารณาในการรับเข้าทำงานด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไร และเป็นสิ่งปกติซึ่งเกิดขึ้นในบริษัทห้างร้านทั่วโลกเพื่อวัดคุณสมบัติโดยพื้นฐาน ดังนั้นพึงระลึกเสมอว่าการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจทำขัดขวางเป้าหมายในอาชีพของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออาจทำให้คุณขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเข้าทำงาน ไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ แม้การใช้โซเชียลมีเดียแบบผิดๆ อาจนำหายนะมาสู่เส้นทางอาชีพ แต่การไม่มีตัวตนเลยนั้นหายนะยิ่งกว่า ในบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่พิจารณาเชิญให้คุณมาสมัครงานทางออนไลน์เสียด้วยซ้ำ ดังนั้นคุณไม่สามารถปฏิเสธการมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดีย คือต้องสามารถค้นหาชื่อของคุณได้ มีตัวตนอัปเดตโปรไฟล์ มีฟีดโซเชียลมีเดียของคุณเป็นประจำ และโต้ตอบกับผู้คนในสายงานของคุณโซเชียลมีเดียสำคัญที่ช่วยเสริมให้การหางานของคุณง่ายขึ้นคือ LinkedIn โซเชียลมีเดียและสายอาชีพไม่สอดคล้องกัน ลองคิดว่าตัวคุณคือแบรนด์สินค้า...