October 3, 2023

เลือกคบคน

วันนี้เว็บแนะนำอาชีพจะมาขอเสนอเรื่องราวของการ เลือกคบคน สักคนหนึ่งเรามีเกณฑ์ในการเลือกแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความเหมือนกัน ทั้งทางด้านการทำกิจกรรม หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตที่มีความคล้ายกัน ความแตกต่างกัน หลายคนเลือกคบคนที่มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะมีมุมมองหลักที่หลากหลายมากขึ้น และอีกหลายคนก็เลือกคบใครสักคนจากความเก่ง พอเราเห็นเขาเก่งเราก็เลือกที่จะคบเขา เพราะว่าถ้าหากเรามีปัญหาคนที่เก่งกว่าก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เก่งที่คิดจะช่วยเหลือเรา บางครั้งคนที่เก่งกว่าที่เลือกคบกับเราก็เพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่นั่นเอง สิ่งที่เราควรนำมาเป็นปัจจัยในการ เลือกคบคน สักคนมากที่สุดนั่นก็คือ นิสัย ขอแค่เขานิสัยดีเขาก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ ขอแค่เขานิสัยดีถึงแม้เขาจะไม่เก่งเขาก็จะตั้งใจช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ ขอแค่เขานิสัยดีเขาจะพร้อมทำทุกอย่างไปกับเราอย่างแน่นอน...