September 26, 2023

เมนูสร้างรายได้

การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศกำลังแย่นั้น การมีรายได้เพียงช่องทางเดียว ถือว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดูได้จากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันที่แม้แต่อาชีพที่มีความมั่นคงสูงอย่างเช่น แอร์โฮลเตส นักบิน ยังสามารถตกงานได้ ดังนั้น การหาอาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การขายอาหาร ของกิน เป็นหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมและมีกำไรพอสมควร จึงเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจ ดังนั้น เมนูสร้างรายได้ กินที่ขายดี ทำง่ายและสามารถทำกำไรให้ได้อย่างแน่นอน มีดังนี้...