December 2, 2023

เทคนิคการพบลูกค้า

พบลูกค้า
1 min read

หากคุณเป็นพนักงานขายหรือนักธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนคุยกับหรือ พบลูกค้า หรือเจรจาธุรกิจย่อมสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้คุณเกิดความมั่นใจ ช่วยลดความผิดพลาด ธุรกิจลื่นไหล ปิดการขายได้ และยังช่วยให้ลูกค้าประทับใจอีกด้วย ติดตามต่อในเว็บแนะนำอาชีพ เตรียมข้อมูลให้แน่นปึ้ก                การเตรียมข้อมูลก่อนไปเจรจากับลูกค้า ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งข้อมูลที่ดีแบบแน่นปึ้กก็จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้น เพราะลูกค้า หรืออีกฝ่ายไม่เพียงแต่จะสนใจคุณซึ่งเป็นผู้ไปเจรจากับเขาเท่านั้น เนื้อหาสาระสำคัญหรือข้อเสนอของคุณเขาก็ใส่ใจไม่น้อย ดังนั้นคุณก็ควรจะเตรียมข้อมูลทางธุรกิจหรือการค้าขายไปตอบเขาให้ได้ อย่างน้อยๆ...

You may have missed