March 31, 2024

เจ้านายขี้นินทา

เจ้านายขี้นินทา
1 min read

เว็บแนะนำอาชีพเข้าใจดีว่าลิ้นกับฟันย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้าง  ซึ่งไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์คู่รักเพียงอย่างเดียว  หากลิ้นกับฟันยังหมายถึงในที่ทำงานของตนเองด้วยเช่นกัน  มีไหมที่องค์กรของตนเองมี เจ้านายขี้นินทา กันบ้าง  แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่ถ้าในที่ทำงาน  เจ้านายชอบนินทาทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของลูกน้อง  ไม่นินทาในแก๊งของตนเองก็นินทาในทีมงานของตน  ไม่ว่าจะเจตนานินทาให้ได้ยินหรือนินทาแบบลับหลัง  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกทั้งคนที่ทำงานมานานแล้ว  และในกลุ่ม  First  Job ด้วยเช่นกันที่มีปัญหาเหล่านี้ ปัญหา เจ้านายขี้นินทา ยังเป็นเรื่องน้ำท่วมปากให้กับลูกน้องก็มีไม่น้อย  เกิดได้ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณที่ต้องมีโอกาสกระทำและถูกกระทำ  ซึ่งผู้เขียนจะแนะนำวิธีการรับมืออย่างสันติวิธีเกี่ยวกับเจ้านายชอบนินทาลูกน้อง ...

You may have missed