September 30, 2023

อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม

อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม
1 min read

หลายออฟฟิศจะมี อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม ค่อนข้างมาก ทั้งที่เวลาแต่ละคนทำงานของตัวเอง ต่างก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาที่พูดคุยหรือประสานงานกันก็ไม่เคยมีปัญหา แต่เมื่อไรที่ต้องหันมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเดียวกันก็มักจะมีเรื่องบาดหมางทุกครั้งไป ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และเราจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ลองมาดูสาเหตุสำคัญเหล่านี้กัน ความแตกต่างของอุปนิสัยและบุคลิกของแต่ละคน             ในเมื่อแต่ละคนเติบโตมาจากคนละที่ กลุ่มเพื่อนฝูง สังคม และสภาพแวดล้อมก็ต่างกัน วิธีการแสดงออกต่อผู้อื่นจึงต่างกันไปด้วย นี่เลยกลายเป็น อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม ขั้นพื้นฐานเลย...