April 3, 2024

อาชีพ Digital Nomad

Digital Nomad
1 min read

แม้ว่าอาชีพ Digital Nomad จะคล้ายคลึงกับฟรีแลนซ์ แต่ในบ้านเราก็นับว่ามีระบบรองรับและสวัสดิการที่ดีกว่าหลายเท่า เพราะโนแมดส่วนใหญ่ยังเป็นพนักงานที่อยู่ในระบบของบริษัท เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีอิสระมากขึ้นเท่านั้นเอง ดังนั้นเด็กจบใหม่หรือคนที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน ถ้าอยากจะลองมาเป็นโนแมดดูสักครั้ง ก็ควรต้องรู้เอาไว้ล่วงหน้าว่าตลาดต้องการโนแมดสายไหนบ้าง ทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะหาสังกัดอยู่ได้ง่าย จะได้เตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง Digital Nomad สายระบบหลังบ้านออนไลน์           ไม่ใช่แค่ในวันนี้เท่านั้น แต่ในอนาคตตลาดก็ยังต้องการ Digital Nomad...

You may have missed