October 3, 2023

อาชีพใหม่

อาชีพที่ไม่ต้องออกจากบ้าน
1 min read

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด การทำงานของหลายคนเปลี่ยนแปลงไป และหลายคนก็ต้องตกงาน โรงานต่าง ๆ มีการหยุดฆ่าเชื้อมากขึ้น ส่งผลให้ขาดรายได้ จนต้องมองหา อาชีพที่ไม่ต้องออกจากบ้าน บางคนก็ว่าไม่มี แต่จริง ๆ มี และ 3 อาชีพที่ทำเงินได้ มีต่อไปนี้ ทำอาหาร ในปัจจุบันการทำอาหารขายไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้านอย่างเดียว...

อาชีพดาวรุ่ง
1 min read

นอกจากเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองและโรคภัยไข้เจ็บที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ ก็เห็นจะมีเรื่อง อาชีพดาวรุ่ง ในอนาคตนี่แหละที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะตอนนี้เราตระหนักแล้วว่ามันมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ต่อไปทั้งรูปแบบอาชีพ การทำงาน และไลฟ์สไตล์จะเปลี่ยนไปทั้งหมด การได้รู้ล่วงหน้าว่าอาชีพไหนจะยังคงมีอยู่ และทำเงินได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพหลังจากนี้จึงค่อนข้างสำคัญ และวันนี้เราก็ได้ยก 3 อาชีพที่น่าสนใจมาฝากกันด้วย เว็บแนะนำอาชีพ             อาชีพดาวรุ่ง อันดับแรกจะเรียกว่าเป็นอาชีพใหม่เลยก็ได้เหมือนกัน เมื่อก่อนก็มีคนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับงานลักษณะนี้บ้างแต่ยังไม่เด่นชัดนัก นั่นก็คือดีไซน์เนอร์การค้าและอุตสาหกรรม ต่อไป...