March 31, 2024

อาชีพและความฝัน

อาชีพและความฝัน บนโลกใบนี้ต่างเต็มไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ไม่อาจจะพรรณนาได้ทั้งหมดบนพื้นดินที่อุดมไปด้วยความสุขและการตามล่าความฝัน หากจะให้กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบเสนอเจอะจงก็ยากที่จะหาคนบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ในคนๆเดียว เฉกเช่นเดียวกันกับอาชีพ เราทุกคนเกิดมาต่างต้องการแสวงหาสิ่งที่ตนเรียกว่าความฝัน แต่ในบางครั้ง ความฝันกับความเป็นจริงก็มักจะเดินทางในทิศตรงกันข้าม เราจึงต้องหาหลักยึดเหนี่ยวสักแหล่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นทรัพย์ยากรส่วนความปรารถนาคงต้องปล่อยให้กลายเป็นงานอดิเรก อาชีพและความฝัน มาบรรจบกันอย่างไร                หากจะกล่าวถึงอาชีพที่มีอยู่บนโลกใบนี้ทั้งหมดที่มี เราคงไม่สามารถจะนำมาเสนอให้ได้รับทราบกันได้ว่ามีอะไรบ้าง แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังถือว่าเป็นอาชีพได้หากนั่นสามารถสร้างสิ่งตอบแทนให้แก่เราอย่างสม่ำเสมอ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะให้ความฝันและอาชีพเดินทางไปพร้อมกันได้ ส่วนใครที่สามารถทำในสิ่งที่รักไปพร้อมกับการสร้างอาชีพ นั่นก็ถือว่าย่อมเป็นที่ประเสริฐแท้ เพราะคงไม่มีสิ่งใดจะทัดเทียมเท่าอีกแล้ว               ...

You may have missed