March 31, 2024

อาชีพวิศวกร

อาชีพวิศวกร สายอาชีพที่ทางราชการต้องการตัวนั้นไม่ได้มีเพียงงานที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนหรือประเทศชาติโดยตรงอย่าง อาชีพทหาร อาชีพตำรวจ อาชีพรับราชการครู รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงายทางรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีสายอาชีพทั่ว ๆ ไปที่ทางราชการต้องการตัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ วิทยาศาสตร์ แพทย์ หรือกระทั่งอาชีพวิศวกร ก็เป็นความสามารถที่ทางราชการต้องการเช่นกัน ครั้งนี้เราจึงอยากพาเด็ก ๆ ที่เลือกเรียนวิศวะ หรือวางแผนจะเรียนคณะที่เกี่ยวข้องกับวิศวะมาดูกันว่าหากวิศวกรอยากจะทำอาชีพสายราชการล่ะ? สาขาไหนบ้างที่ทางหน่วยราชการเขาเปิดรับ?...

You may have missed