March 31, 2024

อาชีพพยาบาล

อาชีพพยาบาล หากเราจะถามเด็กๆที่กำลังเติบด้วยคำถามง่ายๆสักคำถามหนึ่งว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” คำตอบที่เราจะได้รับนั้นก็คงมีเพียงไม่กี่อาชีพ และก็มักจะเป็นอาชีพที่สังคมไทยมักนิยมปลูกฝังแกเด็ก และอาชีพที่เรามักจะได้ยินจากเด็กผู้หญิงนั่นก็คือ อาชีพพยาบาล โดยเด็กเหล่านั้นต่างให้เหตุผลที่เหมือนกันก็คือ “อยากดูแลผู้อื่น” นั่นเป็นเหตุผลที่ย้ำชัดว่าเด็กไทยมักจะถูกสั่งสอนมาแบบนั้น และมีความเชื่อผิดๆว่าอาชีพพยาบาลคืออาชีพที่แสนจะสบาย แต่ในความเป็นแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ โปรดติดตาม อาชีพพยาบาล ไม่ง่ายอย่างที่คิด                เริ่มต้นเส้นทางสู่อาชีพพยาบาล อาชีพพยาบาลถือเป็นอาชีพเฉพาะที่จะต้องรับเฉพาะคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลเท่านั้น และในปัจจุบันก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดให้สอบเข้ารับการศึกษา แต่ทั้งหมดย่อมขึ้นตรงกับสภาการพยาบาล...

You may have missed