March 2, 2021

อาชีพนักเขียน

อาชีพนักเขียน เป็นอาชีพที่ถือกำเนิดมาอย่างเนินนานตั้งที่โลกใบนี้เริ่มมีการบันทึกตัวอักษร และการเริ่มรังสรรค์อักษรเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยในยุคแรกของนักเขียนนั้น จะเริ่มต้นจากคนที่มีความรู้เท่านั้นจึงจะสามารถอ่านออกเขียนได้ และได้รับความไว้วางใจให้ทำการบันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญ จึงกล่าวได้ว่า ในสมัยโบราณ คนที่จะสามารถเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆได้คงต้องมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้น เพราะคนชนชั้นล่างคงไม่มีโอกาสแม้แท้จะได้เข้าไปเล่าเรียนวิชา แต่ทว่าในเมื่อกาลเวลาผ่านไปในทุกหนึ่งที่ทันสมัยขึ้นกว่าเก่า ก็เริ่มมีนักเขียน ที่ใช้เขียนเพื่อการสื่อสาร หรือที่เราเรียกกันว่านักเขียนข่าว แต่กว่าจะได้รับตำแหน่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน เพราะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถ ทั้งการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงเช่น จึงจะมีโอกาสได้ทำงานทางด้านนี้                ในยุคปัจจุบัน...

อาชีพนักเขียน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ก็มีหลายอาชีพเริ่มหมดความสำคัญและสูญหายไป อาชีพนักเขียน ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนจับตามองอย่างมาก เพราะคาดว่าหนังสือจะไม่มีคนติดตามอ่านเท่ากับสมัยก่อนอีกแล้ว ก็ย่อมส่งผลไปสู่คนที่อาศัยทักษะในด้านการเขียนเลี้ยงชีพอยู่ด้วย ไม่มีคนอ่าน ก็ไม่ต้องมีหนังสือ และไม่จำเป็นต้องมีคนเขียน นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่หลายคนกังวลพอสมควร อาชีพนักเขียน เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนจับตามองอย่างมาก และน่าทำมากด้วย                 แต่เมื่อเวลาผ่านไป อาชีพนักเขียน กลับไม่ได้หายสาบสูญไปอย่างที่คิด เพราะยังไงเสีย...