March 31, 2024

อาชีพที่กำลังจะหายไป

อาชีพสุ่มเสี่ยง
1 min read

เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในวัยทำงาน คงกำลังติดตามความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทรนด์ของอาชีพยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง เรารู้ดีว่าอะไรกำลังจะมาและกลายเป็นที่ต้องการของตลาด แต่รู้หรือไม่ว่า อาชีพสุ่มเสี่ยง ในกลุ่มไหนบ้างที่กำลังจะหายไป เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญทีเดียว เพราะหลายคนยังไม่รู้ว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้นมีความเสี่ยงมากแค่ไหน หากวันหนึ่งต้องตกงานกะทันหันก็จะปรับตัวไม่ทัน ยิ่งปล่อยให้อายุเพิ่มมากขึ้นเท่าไร เวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยิ่งจัดการได้ยากมากเท่านั้น เว็บแนะนำอาชีพ             อาชีพสุ่มเสี่ยง กลุ่มแรกที่อยากพูดถึง เพราะมีปริมาณของคนที่ประกอบอาชีพนี้ค่อนข้างมากก็คือ แรงงานผลิต ไม่ว่าจะอยู่ใน โรงงาน โครงการก่อสร้าง...

You may have missed