April 1, 2024

อาชีพทหารอากาศ

อาชีพทหาร เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละพื่อประเทศชาติ เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ใครจะเป็นได้ ต้องมีการสอบเข้าในระดับการเป็นทหารแตกต่างกันไปตั้งแต่การเรียนนักเรียนจ่า และการเรียนนายร้อยแล้วแต่ความสามารถที่เลือกเดิน เป็นอาชีพที่มั่นคง และสวัสดิการดี มีทุนการศึกษาให้บุตร เงินบำเหน็จและเงินบำนาญ แต่การสอบเข้าโรงเรียนก็ค่อยข้างยากมีการสอบและทดสอบคุณสมบัติทางร่างกายอีกด้วย ทำให้มีการฝึกการเกณฑ์ทหารขึ้นในประเทศไทยและยังให้ชายชาติไทยได้ลองกับอาชีพนี้ด้วยค่ะ เป็นการฝึกฝนที่ผู้ชายทุกคนต้องได้ทำค่ะ ฝึกความยากลำบากในการเป็นทหาร แบ่งออกเป็นชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร การเรียนต่างกัน มี่ทั้งทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ  การทำงานและบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป...

You may have missed