April 1, 2024

อาชีพชาวสวน

อาชีพชาวสวน
1 min read

อาชีพชาวสวน เป็นอาชีพที่ได้รายได้การลงแรงเพราะอาชีพนี้ จะใช้แรงในการทำพืชผล ต่างๆ ในประเทศไทยมี อาชีพชาวสวน เยอะ ไม่ว่าาจะเป็นชาวสวนมังคุด ชาวสวนทุเรียน ชาวสวนมะปราง หรือชาวสวนด้านผักสวนครัวต่างๆ การกรีดยางก็เป็นอีกของอาชีพชาวสวนที่คนไทยโด่งดังในเรื่องนี้ในปัจจุบัน การมีสวนเป็นของตัวเองแล้วมีการปลูกพืช ผักและลไม้ในบริเวณสวนของตัวเอง ส่วนมากเจ้าของสวนจะเป็นคนทำขึ้นมา จึงเป็นกลุ่มอาชีพชาวสวนที่มีมายาวนานนั่นเองเป็น อาชีพที่เหนื่อยมากจากการลงแรงทำ และรายได้จากการลงแรงทำแต่ก็ได้ผลตอบแทนคุ้มหายเหนื่อยกันเลยค่ะ  แถมยังได้เปรียบกับการทำงานของคนทำงานในกรุงเทพ เพราะถึงจะแต่งตัวสกปรกแต่รับรองว่าชาวสวนส่วนใหญ่เป็นคนมีเงินค่ะ...

You may have missed