December 2, 2023

หัวหน้าทีม

นับว่าเป็นเรื่องปกติที่การทำงานเป็นทีมจะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางได้ และถึงแม้คนส่วนมากจะเข้าใจดีว่า ทุกคนล้วนมีความเห็นที่ต่างได้ ไม่มีใครผิดหรือถูก แต่มุ่งหวังไปยังเป้าหมายอันเดียวกัน มันก็ยังมีโอกาสที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนบาดหมางกันได้อยู่ดี ตรงจุดนี้ หัวหน้าทีม จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการยุติปัญหาทุกอย่างลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทีมเดินหน้าทำงานต่อไปได้ และต่อไปนี้คือแนวทางในที่หัวหน้าจะใช้ในการรับมือสิ่งที่เกิดขึ้น มองให้เห็นปัญหาที่แท้จริง                นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่เป็นผู้นำ หัวหน้าทีม จะต้องมองข้ามภาพลวงของสถานการณ์และอารมณ์ต่างๆ ไปให้ได้ แล้วดูว่าต้นตอของปัญหาอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ เพื่อที่จะได้จัดการได้ตรงประเด็น ไม่หลงไปทางอื่นจนก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก...

You may have missed