March 31, 2024

สายศิลปะ

อาชีพเกี่ยวกับศิลปะ อาชีพที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะปัจจุบันมีมากมายหลายอาชีพที่เราสมารถเลือกสรรตามความชอบว่าชอบในเรื่องของศิลปะด้านใด ด้านแฟชั่นเครื่องแบบการแต่งตัว หรือด้านอาคารบ้านเรือน หรือว่าศิลปะอื่น ๆ มากมาย วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 อาชีพเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ บอกเลยว่าสายศิลปะชอบออกแบบไม่ควรพลาด บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่สายศิลป์จะต้องถูกใจมากแน่นอน 1.อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบต่าง ๆ ที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก อาชีพแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/พาณิชยกรรม เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ...

You may have missed