March 31, 2024

วิศวกร

วิศวกร
1 min read

อาชีพ วิศวกร ตอนเด็ก ๆ นักเขียนเชื่อว่า เด็ก ๆ หลายคน คงมีความฝันในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไป แต่นักเขียนเชื่อว่า หนึ่งในกลุ่มอาชีพนั้นต้องมีอาชีพ วิศวกร แน่ ๆ โดยการมีความฝันที่ว่า จะเป็นคนออกแบบและคุมงานการก่อสร้างตึกที่ใหญ่โต หรือ อยากทำถนนสายยาวที่สุดในโลก ซึ่งสายงานแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นไปจาก อาชีพวิศวกร...

You may have missed