March 31, 2024

วิธีแบ่งออมเงิน

วิธีแบ่งออมเงิน 02
1 min read

วิธีแบ่งออมเงิน หนึ่งในอาชีพที่คนรุ่นใหม่ฝันใฝ่อยากจะเป็น คงหนีไม่พ้นการมีธุรกิจส่วนตัว ได้เป็นนายของตัวเอง แต่ถ้าหากอยากไม่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่มีเจ้านายมาคอยคุมก็ยังดี แต่ใช่ว่าการเป็นฟรีแลนซ์จะสบาย เพราะฟรีแลนซ์นั้นมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ทำให้ต้องรู้จักการวางแผนทางการเงิน และแบ่งออมเงินให้เป็น เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ล่ะก็ ฟรีแลนซ์ไม่มีสวัสดิการอะไรรองรับ นอกจากเงินออมของตนเอง ดังนั้นแล้วหากใครที่กำลังเป็นฟรีแลนซ์ หรืออยากก้าวเข้ามาในโลกของฟรีแลนซ์ นอกเสียจากทักษะในสายงานที่กำลังทำอยู่  ทักษะอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมี ก็คงหนีไม่พ้นทักษะเรื่องการเงิน ฉะนั้นแล้วเรามาเรียนรู้ถึง 4 หลักการแบ่งออมเงิน...

You may have missed