September 29, 2023

วัยรุ่น

วัยรุ่นนิยมทำกันในช่วงกักตัว โควิด 19
1 min read

วัยรุ่น ในช่วงกักตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เชื่อว่าวันรุ่นหลาย ๆ คนที่ทำ Part time หรือทำงานพิเศษสภาพทางการเงินต้องไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนแน่นอน เพราะหลายกิจการก็ต่างพากันปิดตัวลง คนที่ขอเงินพ่อแม่ใช้ก็เริ่มมีการโดนตัดเงินค่าขนมบ้างเล็กน้อยแล้ว เพราะเราเริ่มใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นและพ่อแม่เห็นว่าไม่ได้ออกไปไหน 3 งานที่ วัยรุ่น นิยมทำกันในช่วงกักตัว บอกเลยว่ามีเงินใช้แน่นอน งานที่วัยรุ่นนิยมทำกันในช่วงกักตัวโควิด 19...