September 30, 2023

ลูกค้า

กลัวการขาย
1 min read

เจ้าของกิจการหรือผู้ขายหลายคน โดยเฉพาะมือใหม่แม้จะมีอาชีพในวงการค้าขาย แต่ก็กลับกลัวการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องไปติดต่อคุยธุรกิจ หรือการไปขายครั้งสำคัญ ดังนั้นเพื่อขจัดความกลัวที่แฝงอยู่ในใจคุณให้หมดสิ้น คุณก็ควรจะนำเทคนิคขจัดความ กลัวการขาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเชื่อแน่ว่าหากทำได้แล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได้เป็นอย่างดี และช่วยทำยอดให้คุณได้มากอย่างที่ต้องการจริงๆ หาสาเหตุที่ทำให้กลัวการขาย                ก่อนที่คุณจะเอาชนะความกลัวก็ควรจะรู้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คุณ กลัวการขาย หรือการเจรจรติดต่อธุรกิจเสียก่อน เช่น -คิดว่าตนทำไม่ได้แน่ๆ หรือไม่มีความสามารถพอ -กลัวว่าถึงทุ่มเทไปเขาก็ไม่ซื้อ...

Foodpanda แอป4
1 min read

Foodpanda ต้องยอมรับว่าการสั่งอาหารในปัจจุบันเริ่มขยับขยายการตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะแข่งขันกันระหว่างแอปสั่งอาหารด้วยกันเอง และนี่ก็เป็นข่าวดีของFoodpanda ที่เริ่มขยายมาต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าที่หลากหลายขึ้น นอกจากลูกค้าที่อยู่แถวกรุงเทพมหานครแล้ว ยังได้ฐานลูกค้าในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสั่งอาหาร Foodpanda แอพส่งอาหารชื่อดังมาเยือนลูกค้า         นี่ก็เป็นข่าวดีของจังหวัดลพบุรี ที่ใคร ๆ เรียกกันว่า "เจี๊ยกบุรี" หรือเมืองลิง...