September 30, 2023

ภาษาเขมร

ภาษาเขมร
1 min read

นี่อาจจะเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารส่งต่อไปถึงคนหมู่มากอย่างรวดเร็ว ทุกประเทศเชื่อมต่อกันมากขึ้น ทักษะทางด้านภาษาก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น แถมยังเปิดกว้างมากขึ้นอีกด้วย จากเมื่อก่อนที่เราใส่ใจแต่ภาษาอังกฤษ ตอนนี้ ภาษาเขมร ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันแล้ว แถมเป็นทักษะที่ยังขาดตลาดอยู่มาก ใครชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อนบ้านนี้ ก็จะได้เปรียบด้านการทำงานในอนาคตติดตามต่อในบทความเว็บแนะนำอาชีพ                เหตุผลก็เพราะธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น และประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ดี เป็นแหล่งผลิตที่ดี เป็นหน่วยงานบริการที่ดี แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ประโยชน์ในทำนองไหน จึงต้องใช้ ภาษาเขมร...