April 1, 2024

พี่เลี้ยง

พี่เลี้ยงพนักงานใหม่
1 min read

เมื่อคุณเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้ใครคนใดคนหนึ่ง ผลจากคำคำแนะนำของคุณอาจเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า และยังสามารถส่งผลในเชิงบวกเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าตัดสินใจจะเป็นพี่เลี้ยงที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น หรือจะเป็น พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ ที่ฝังเรื่องเชิงลบไว้กับผู้อื่น เมื่อคุณได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ เมื่อคุณได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้เป็น พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ สิ่งแรกที่ควรทำคือศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนักงานคนนั้น ดูว่าเขามีความถนัด มีความสนใจ รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางฝ่ายทรัพยากรได้เปิดเผยภายในองค์กรเบื้องต้น ควรทำความเข้าใจถึงพนักงานใหม่ที่จะรับคำปรึกษาของคุณให้ดี เมื่อได้พบหน้ากัน การสร้างความประทับใจแรกระหว่างกันเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อพบหน้าครั้งแรกให้พูดคุยและถามถึงความคาดหวังในเส้นทางอาชีพ ลองชี้แจงถึงบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงของคุณว่าสามารถแนะนำเขาในด้านใดได้บ้าง...

You may have missed