April 1, 2024

พนักงานรักษาความปอดภัย

อาชีพ ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน ในแต่ละอาชีพควรจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันด้วย แต่ในประเทศไทยเรานั้น มักจะแบ่งชนชั้นหรือให้ความสำคัญในแต่ละอาชีพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะในแต่ละอาชีพ แต่ละหน้าที่ มีความสำคัญกันทั้งนั้น หลายต่อหลายครั้งเรามักถูกปลูกฝังให้เป็นอาชีพที่                 ยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือทางประเทศไทยเรามักจะให้ลูกหลานเป็นแพทย์กันทั้งนั้น แต่หลายๆคนมักจะมองข้ามอาชีพที่น่ายกย่องและควรให้ความสำคัญมากๆ เช่น พนักงานเก็บขยะ หลายๆคนมักจะมองข้ามและไม่ให้เกียรติแก่พวกเขาเลย ซึ่งคุณลองคิดดูว่าถ้าหากทุกคนคิดว่าอาชีพนี้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ก็จะไม่มีใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้ ถ้าในประเทศนี้หรือในโลกนี้ไม่มีพนักงานเก็บขยะ ก็คงจะทำให้ขยะล้นเมืองล้นโลก...

You may have missed