March 31, 2024

ผู้ตามที่ดี

ผู้ตามที่ดี poi 2
1 min read

ผู้ตามที่ดี ในการอยู่ในสังคมไม่ว่าจะสังคมของการทำงาน สังคมของการเรียน หรือสังคมในประเทศต่างๆ เป็นเรื่องปกติที่จะมีทั้งผู้นำ และผู้ตาม โดยหลายๆครั้ง ผู้คนมักจะให้ความสำคัญกับผู้นำมาก จนลืมไปว่าหากมีผู้นำก็จะต้องมีผู้ตาม หากมีแค่ผู้นำแต่ไม่มีผู้ตามก็ไร้ซึ่งประโยชน์ ซึ่งการเป็นผู้ตามที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานต่างๆได้ บทความนี้จะมาพูดถึงการเป็นผู้ตามที่ดี ดังนี้ ผู้ตามที่ดี จึงจะประสบณ์ ความสำเร็จ เปิดใจยอมรับ หลายครั้งที่เรามักจะเห็นคนที่มีการต่อต้านหรือไม่รับฟังสิ่งใดๆจากผู้นำเลย เนื่องจากพวกเขาไม่ยอมรับถึงสถานะของตนเองว่าเป็นผู้ตาม โดยถ้าหากตัวของผู้ตามไม่สามารถยอมรับสถานะของตนเอง...

You may have missed