April 1, 2024

ประกาศรับสมัครงาน

นักศึกษาจบใหม่ ประกาศรับสมัครงานมักจะระบุถึงคุณสมบัติหรือความต้องการในตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งคุณสมบัติข้อหนึ่งที่มักจะทำให้นักศึกษาจบใหม่รู้สึกลังเลหรือสับสน นั่นก็คือ ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน ซึ่งต่อให้คุณสมบัติทุกประการในประกาศรับสมัครงานนั้นจะตรงตามคุณสมบัติของเราทุกประการ ยกเว้นประสบการณ์ทำงาน นักศึกษาจบใหม่ก็คงต้องคิดหนักว่าเราควรจะส่งใบสมัครงานในตำแหน่งนั้นหรือไม่ ส่งไปแล้วเราจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ เมื่อบริษัทต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่สามารถนำสิ่งใดมานำเสนอประสบการณ์การทำงานได้บ้าง บทความนี้จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ทดแทนประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาจบใหม่กัน การฝึกงาน ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย จะมีการให้นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่เราได้ศึกษามา โดยเป็นการใช้ชีวิตนักศึกษาฝึกงาน ได้ทดลองทำงานที่เราสนใจ หรือทำให้เราได้นำความรู้ที่เราได้ศึกษามาใช้กับการทำงานจริงๆสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้...

You may have missed