April 1, 2024

บาดหมาง

วิธีการปฏิเสธ ใครหลายคนมักโดนเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกข่มเหงจากผู้อื่นเสมอ เพราะการเป็นคนที่มักจะเกรงใจผู้อื่นมากจนเกินไป และในบางครั้งคำร้องขอมีจำนวนมากหรือเกินกว่าที่เราจะสามารถทำให้พวกเขาได้ เราจึงมีวิธีในการปฏิเสธผู้อื่นโดยวีที่นิ่มนวลและทำให้เราและผู้อื่นไม่บาดหมางกันอีกด้วย ดังนี้ วิธีการปฏิเสธ ผู้อื่นโดยวีที่นิ่มนวลและทำให้เราและผู้อื่นไม่บาดหมางกัน ปฏิเสธโดยใช้เหตุผล เมื่อมีผู้อื่นมาร้องขอความช่วยเหลือหรือชักชวนเรา แต่เราไม่สะดวกใจที่จะทำให้จริงๆ เราควรที่จะบอกถึงสาเหตุและเหตุผลของการปฏิเสธไป เพื่อให้เขาได้รับรู้และทำความเข้าใจ ปฏิเสธตรงๆว่า “ไม่” สำหรับบางคนอาจจะคะยั้นคะยอหรือขอร้องจนเราเกือบจะใจอ่อน แต่เมื่อเราต้องการปฏิเสธคำขอร้องเหล่านั้นแล้ว เราควรจะปฏิเสธไปตรงๆโดยใช้คำว่า “ไม่”...

You may have missed