September 26, 2023

นักศึกษาจบใหม่

นักศึกษาจบใหม่ ประกาศรับสมัครงานมักจะระบุถึงคุณสมบัติหรือความต้องการในตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งคุณสมบัติข้อหนึ่งที่มักจะทำให้นักศึกษาจบใหม่รู้สึกลังเลหรือสับสน นั่นก็คือ ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน ซึ่งต่อให้คุณสมบัติทุกประการในประกาศรับสมัครงานนั้นจะตรงตามคุณสมบัติของเราทุกประการ ยกเว้นประสบการณ์ทำงาน นักศึกษาจบใหม่ก็คงต้องคิดหนักว่าเราควรจะส่งใบสมัครงานในตำแหน่งนั้นหรือไม่ ส่งไปแล้วเราจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ เมื่อบริษัทต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่สามารถนำสิ่งใดมานำเสนอประสบการณ์การทำงานได้บ้าง บทความนี้จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ทดแทนประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาจบใหม่กัน การฝึกงาน ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย จะมีการให้นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่เราได้ศึกษามา โดยเป็นการใช้ชีวิตนักศึกษาฝึกงาน ได้ทดลองทำงานที่เราสนใจ หรือทำให้เราได้นำความรู้ที่เราได้ศึกษามาใช้กับการทำงานจริงๆสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้...

นักศึกษาจบใหม่ 3
1 min read

นักศึกษาจบใหม่ ผู้ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เป็นอีกก้าวที่ค่อนข้างที่จะต้องคิดหนักและมีหลายทางแยกด้วยกัน ไม่ว่าทำงานเลยดีไหม? ให้เวลาพักผ่อน Gap Year แก่ตนเองก่อนดี? หางานที่เก็บประสบการณ์หรือจะทำงานตามความฝันเลย มีมากมายหลายคำถามวนเวียนอยู่ในหัว                 การเรียนจบมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่น่าดีใจและภาคภูมิใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก แต่ในขณะที่กำลังจะจบนั้น ยังคงมีคำถามที่ตามมาเสมอ ไม่ว่าจะได้งานหรือยัง? ทำงานที่ไหนหรอ? เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะ? ถ้ายังหาไม่ได้ก็จะโดนคำถามที่ทำให้เราเจ็บจี๊ดได้ว่าเราเรียนจบมาทั้งทีแต่ไม่มีงานทำ                ...