March 31, 2024

นักบำบัด

นักบำบัดโซเชียล
1 min read

นักบำบัดโซเชียล อาชีพใหม่ในอนาคต ในยุคปัจจุบัน มวลมนุษย์ต่างมีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ 6 เสริมมาจากเดิม นั่นก็คือมือถือ จึงทำให้เกิดการต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน แต่ทว่า นอกจากการติดต่อสื่อสารแล้ว เรายังใช้เพื่อค้นหาสื่อความบันเทิงด้วยเช่นกัน แต่การเสพสื่ออย่างเกินพอดีนั้นย่อมส่งผลเสียตามมาอย่างมหาศาล ทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายและสุขภาพจิต เหมือนดั่งคำที่เราอาจเคยผ่านตามาบ้างอย่างคำว่า Social detox ซึ่งเป็นอาการการเสพติดสื่อ ในปัจจุบันมีให้เห็นกันบ้างแล้วในคนรอบข้างเรา นักบำบัดโซเชียล อาชีพใหม่...

You may have missed