October 3, 2023

ทำอาชีพเสริม

ทำอาชีพเสริม
1 min read

เนื่องจากการหารายได้ทางเดียวในปัจจุบันหลายคนมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกิดฐานเงินเดือนมาก เช่น รายจ่ายในส่วนของค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าห้องเช่า ค่าอาหาร และส่งเงินกลับบ้าน เป็นต้น ยิ่งในคนที่ทำงานในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงยิ่งยากต่อการประหยัดเงิน ดังนั้นการหารายได้เสริมหลักเลิกงานถือว่าเป็นทางออกของปัญหาที่ดีเลยก็ว่าได้ เพราะการหาเงินด้วยตนเองในการงานที่ไม่ผิดกฎหมายสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้เสมอ ทว่าการ ทำอาชีพเสริม นั้นก็มีข้อดีหลายอย่างที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวม 4 ข้อที่ควรทราบในการทำงานเสริม ดังนี้ 1.ได้ประสบการณ์ คือ...

ทำอาชีพเสริม
1 min read

เนื่องจากในปัจจุบันการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน รายได้ในแต่ละเดือนของหลายคนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานหลายคนหันมาจับอาชีพอิสระทำหลังเลิกงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำงานเสริมหลายคนมักจะมองว่าแทนที่จะเอาเวลาที่ทำงานเสริมในช่วงที่สมควรพักผ่อนไปอ่านหนังสือสอบเข้าทำงานในตำแหน่งที่สูงฐานเงินเดือนจะมากขึ้นมีประโยชน์มากกว่า ทว่าการ ทำอาชีพเสริม นอกจากสร้างรายได้แล้วยังมีอีก 7 เหตุผลที่ต้องอ่านกัน ดังนี้ 1.มีรายได้มากขึ้น การ ทำอาชีพเสริม ที่เพิ่มเติมจากงานประจำ...