April 1, 2024

ทำงานอยู่บ้าน

Work From Home
1 min read

ในช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ หลายบริษัทปรับเปลี่ยนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบการทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกกันติดหูว่า Work From Home นั่นเอง ในแต่ละบริษัทก็มีนโยบายการให้พนักงงานทำงานที่บ้านในระยะเวลาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริบท และปัจจัยต่าง ๆ มากมาย หลายคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงในการทำงานแบบ WFH ส่วนใหญ่จะคิดว่าทำงานที่บ้านจะต้องสบายกว่าการไปทำงานที่สำนักงาน หรือออฟฟิศ อยู่บ้านยังไงก็ต้องสบายกว่าอยู่แล้ว แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่คิด กับสิ่งที่เป็นนั้นช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง...

You may have missed