September 30, 2023

ทำงานสไตล์ฝรั่ง

ทำงานสไตล์ฝรั่ง
1 min read

     หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแบบที่เรียกว่า  “เช้าชามเย็นชาม”  เจ้านายไม่ตามงานก็ไม่ต้องรีบ  หากหวังความก้าวหน้าคงลำบาก  หรือหากรับงานมาก็อาจส่งงานตามกำหนดไม่ทัน  ดังนั้นมาเรียนรู้การ ทำงานสไตล์ฝรั่ง  ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนที่ตัวเองต้องภูมิใจครับ... ติดตามต่อในเว็บแนะนำอาชีพ ทำงานสไตล์ฝรั่งมันต้องอย่างนี้สิ!        Punctual      คือการเป็นคนตรงต่อเวลา  ซึ่งต้องยอมรับว่าคนไทยเรา  “หยวนๆ”  กันในเรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติที่น่าตกใจ  แต่ฝรั่งกลับให้ความสำคัญมาก      ซึ่งการตรงต่อเวลาทำให้เราตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงคำมั่นสัญญา  และผลที่จะได้รับหากทำงานไม่เสร็จตามเวลา ...