July 2, 2022

ตัวตนที่แท้จริง

ตัวตนที่แท้จริง
1 min read

แบบทดสอบจิตวิทยา  แบบทดสอบนิสัยลึกๆ  ว่า ตัวตนที่แท้จริง ของเราเป็นเช่นไร?                 ที่ เว็บแนะนำอาชีพ      ให้คุณตอบคำถามแบบทดสอบ จิตวิทยา ข้อ  1 - 9  นี้จากใจ  และไม่ต้องรีบร้อนครับ 1.  เลือกคนรักแบบไหนดี? ก.  รูปร่างหน้าตาดีไว้ก่อน ...

ตัวตนที่แท้จริง
1 min read

เขียนหนังสือกดหนัก คือเขียนหนังสือกดน้ำหนักจนกระดาษแทบทะลุ  แถมตัวอักษรยังชัดเจนเหมือนพิมพ์ด้วย  แสดงถึง ตัวตนที่แท้จริง  ดังนี้ที่ เว็บแนะนำอาชีพ -  เป็นคนมั่นใจในตัวเองอย่างล้นเหลือ  ถึงบางคนจะสวยน้อยหรือด้อยความหล่อไปซักหน่อย  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความมั่นใจแต่อย่างใด...  ดังนั้นจึงไม่ค่อยเปิดใจรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นัก -  มีเป้าหมายในชีวิต  อีกทั้งยังคาดหวังกับชีวิตเอามากๆ ด้วย -  เป็นคนชอบเกิดมาก ...