April 1, 2024

จุดอิ่มตัว

การทำงาน 2
1 min read

การทำงาน จุดอิ่มตัวในการทำงาน เป็นสิ่งที่หลายคนในวัยทำงานมักจะต้องเจอ แต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือเลือกที่จะปล่อยให้จุดอิ่มตัวในการทำงานยังคงมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจุดอิ่มตัวในการทำงานนั้น จะส่งผลกระทบมากมายต่อตัวเรา เช่น รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีความสุขในการทำงาน ขี้เกียจ หากมีมากเกินไปอาจจะทำให้ผลงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จนทำให้เราอาจจะโดนดุหรือโดนกล่าวตักเตือนจากหัวหน้าได้ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือบริษัท เช่น หากมีการลาออกของพนักงานบ่อยครั้ง ก็จะทำให้บริษัทต้องหาพนักงานใหม่อยู่เรื่อยๆ และจะต้องสอนงานหรือแนะนำหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบใหม่ๆ บางครั้งถ้าหากเกิดการสอนงานจนครบสมบูรณ์...

You may have missed