April 1, 2024

จัดลำดับความสำคัญ

จัดลำดับความสำคัญ หลายคนในชีวิตการทำงานมั้งมีการทำงานที่หลากหลายหรือมีงานที่ได้รับมอบหมายอีกหลายอย่าง ทำให้บางครั้งเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จแต่แล้วมันก็กลายเป็นความสำเร็จที่ขึ้นกลาง ๆ ก็คือทำออกมาเป็นตัวชิ้นงานมีผลลัพธ์ไปให้หัวหน้าหรือว่าผู้จัดการดูแต่ว่างานชิ้นนั้นไม่ได้เป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เราสามารถลงมือทำกับมันได้ นี่อาจเป็นเพราะว่าพวกเรานั้นไม่ได้จัดระเบียบการให้ความสำคัญในการทำงานมากเท่าที่ควรจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเพียงแต่ชีวิตการทำงานเท่านั้นที่เราต้องจัดระเบียบไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิตก็ต้องใช้วิธีการจัดระเบียบความสำคัญเข้ามาเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  วางแผน จัดลำดับความสำคัญ ของงานก่อนหลัง หากเราจะทำงานชิ้นนึงให้สำเร็จและดีเยี่ยมเราจะต้องจัดความสำคัญของงานแต่ละงานให้ดี ๆ เริ่มจากงานที่มีการให้ความสำคัญมากและเร่งด่วน งานนี้ควรเป็นงานที่ทำโดยไม่ต้องรีรออะไร เพราะถ้าเรารอแล้วไม่ได้ทำงานชิ้นนี้เราอาจจะได้รับผลเสียที่ตามมา ตัวอย่างเช่น เจ้านายเข้ามาคุมให้ทำงานให้เสร็จ หรือว่ลูกค้าโทรมาตามเรื่องผลงานแล้วก็ต้องตอบคำถามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถรอได้ยังนั้นการทำสิ่งนี้ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับเจ้านายและลูกค้า ต่อมา งานไม่สำคัญแต่เร่งด่วน...

You may have missed