August 11, 2022

งานฟรีแลนซ์

นักเขียน
1 min read

อาชีพ นักเขียน หรืองานฟรีแลนซ์ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดและยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา เป็น นักเขียน ดูเหมือนง่ายไม่ง่ายนะค่ะ ต้องคิดค้นความรู้จากหมวดการเขียนใหม่ๆ ตลอดเวลา ต้องปรับตัวในความรู้และประสบการณ์ใหม่ตลอด เพราะการเขียนที่ดีคือการเขียนจากความคิดสร้างสรรค์ จากตัวเราเอง ต้องมีจรรยาบรรณในการเป็นเขียนที่ดีถึงจะเป็นอาชีพนี้ นักเขียนหลายคนประสบความสำเร็จเพระมีความคิดและรูปแบบการเขียนที่คนอ่าน อ่านแล้วรู้สึกซึมซับกับบทความนั้นๆ เป็นบทความที่เขียนมาจากอุดมการณ์ และความจริงในข้อมูลที่ได้รับมา สุดแต่จะเรียบเรียงเป็นคำที่สื่อออกมาอย่างไรให้คนอ่านเข้าใจค่ะ คุณสมบัติของนักเขียนที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...