March 31, 2024

ความสุขที่แตกต่าง

ความสุขที่แตกต่าง เพราะพวกเราทุกคนเกิดมามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านร่างกาย ฐานะ สุขภาพ ความเป็นอยู่ และสิ่งอื่น ๆ มากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีตัวตนในแบบของเราที่มีความแตกต่างจากคนอื่น มันทำให้เรามีความหมายที่มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร แต่พวกเราทุกคนกลับนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกับคนอื่น ซึ่งในบางครั้งแล้วเราก็มีความสุขเพราะว่าเมื่อเราไปเปรียบเทียบแล้วเรามีฐานะหรือมีสิ่งที่ดีกว่า แต่ก็มีความทุกข์มาเช่นกันเมื่อเรานำสิ่งเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับคนที่มีฐานะสูงกว่าเราเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีหรือไม่ได้เป็นเหมือนเขา ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างมากและพยายามที่จะเป็นเหมือนเขาให้ได้และมีความสุขแบบเขาบางคนก็ไปเปรียบเทียบเรื่องการเงินกับคนที่รวยกว่าคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทอง ซึ่งบางครั้งเขาอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่เขามีฐานะที่ดีกว่าเราทำให้เขามีสภาพทางการเงินที่ดีกว่า หรือไม่ก็เขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมาอย่างลำบากและเราก็มองเห็นเพียงแค่ความสำเร็จของเขา  และในโลกของความสำเร็จนี่แหละที่ทำให้เกิดความเปรียบเทียบและความอิจฉาเกิดขึ้นมากมายบางคนเห็นคนอื่นสำเร็จแต่ตัวเองยังทำอะไรไม่ได้เลยก็เอาแต่โทษตัวเองว่าทำไมเราไม่ดีเท่าเขาทางที่เรานั้นก็ควรที่จะมีความสำเร็จในแบบของเรา อาจจะใช้เขาเป็นแรงผลักดันบนความสำเร็จในเส้นทางที่มีความแตกต่างออกไปและสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขาและนำมาเป็นทิศทางในการเดินของเรา มันก็จะทำให้เรามีความสุขในแบบของเรา แต่ในปัจจุบันมันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีใครเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองผ่านมา...

You may have missed