March 31, 2024

ความรักในที่ทำงาน

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทหรอกที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับ ความรักในที่ทำงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าบริษัทเหล่านั้นมีระบบการทำงานในลักษณะของบริษัทขนาดใหญ่แล้ว ก็มักจะห้ามกันทั้งหมด ที่ไหนเคร่งครัดมากหน่อยก็จะห้ามพนักงานทั้งบริษัทคบหากัน แต่ที่ไหนพอยืดหยุ่นได้ก็จะห้ามแค่คนในแผนกเดียวกัน นี่ไม่ใช่ข้อห้ามที่ไร้สาระอะไร มันก็มีเหตุผลที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันในเว็บแนะนำอาชีพ ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานจะเปลี่ยนแปลงไป                แต่ละคนก็มีพื้นฐานด้านความคิดและจิตใจที่แตกต่างกัน แปรผันตามการเลี้ยงดูและสภาพสังคมที่เคยพบเจอมา เมื่อมี ความรักในที่ทำงาน เกิดขึ้นแล้ว เวลาที่อีกฝ่ายติดต่องานกับเพศตรงข้าม ก็อาจจะมีอาการหึงหวงขึ้นได้ สร้างความระหองระแหงให้กับความสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศได้มากทีเดียว และอีกฝ่ายก็จะวางตัวลำบากในการประสานงานแต่ละครั้ง ทั้งทำงานยากแล้วก็สุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย...

You may have missed