September 30, 2023

ขายอาหารตามสั่งออนไลน์

ขายอาหารตามสั่งออนไลน์
1 min read

ดูเหมือนจะได้รับความนิยมไปแล้วกับ ขายอาหารตามสั่งออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกิดขึ้นในช่วง covid 19 จริงๆอาชีพ ขายอาหารตามสั่ง ก็เป็นอาชีพปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่ในช่วงสถานการณ์ที่ไวรัสระบาดบางคนตกงาน บางคนไปทำงานไม่ได้อยู่กับบ้าน ไม่มีรายได้ก็ต้องหา อาชีพเสริมเฉพาะกิจและดูเหมือน อาชีพขายอาหารตามสั่งออนไลน์ ก็มีเกิดขึ้นมา เป็นบริการทำอาหารตามลูกค้าสั่งโดยจะยึดเมนูพื้นฐานเหมือนร้านอาหารตามสั่งทั่วไป เพียงแต่จะเป็นบริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook / ...