September 26, 2023

การเลื่อนขั้น

หลายคนอาจคิดว่าเราต้องเลื่อนขั้นให้ได้เพื่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น  ทั้งที่ความจริงแล้ว การเลื่อนขั้น ให้อะไรแก่ชีวิตคนทำงานมากกว่าที่คิดครับ  มาดูกันว่ามีอะไรบ้างในเว็บแนะนำอาชีพ เลื่อนขั้นได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะ! อัพเกรดตัวเอง      การเลื่อนขั้น เหมือนเป็นการบังคับตัวเองกลายๆ ให้ต้องพัฒนา  ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  ไม่เช่นนั้นขั้นที่ได้รับก็จะเป็นเพียงตำแหน่ง  แต่ไม่มีบทบาทหรืออำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไร  ไม่แตกต่างจากคนเป็นลูกน้องเลย เป็นที่พึ่ง      เมื่อได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงๆ แล้วคุณก็สามารถดูแลผู้อื่นได้ดีขึ้น  จากที่เมื่อก่อนอาจดูแลได้ไม่เต็มที่นัก...