September 26, 2023

การเจรจา

     ไม่ว่าครั้งต่อไปคุณจะมี การเจรจาต่อรอง สิ่งใด  เรื่องธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัว  คุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ  หากเรียนรู้ศิลปะการเจรจาต่อรองเหล่านี้ครับ!  ติดตามต่อในเว็บแนะนำอาชีพ     ศิลปะการเจรจาต่อรองให้ได้เปรียบอีกฝ่าย  ให้เป้าหมายใกล้มือเอื้อม        มั่นๆ หน่อย      การเจรจาต่อรองโดยเฉพาะการเจรจาต่อรองธุรกิจ  ต้องแสดงออกด้วยความมั่นใจ  แม้ใจจริงจะขาสั่นหวั่นไหวก็ตาม...  แนะนำให้คุณสร้างมั่นใจด้วยถ้อยคำเหล่านี้ครับ -  “การต่อรองเป็นเรื่องไม่ยากอย่างที่คิด” -  “การต่อรองไม่ใช่เรื่องน่ากลัว”...

ขอยกตัวอย่าง วิธีการพูด โน้มน้าวใจแบบต่างๆ  ให้คุณศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้านต่างๆ  เพราะ วิธีการพูด มีความสำคัญ  แต่การพูดโน้มน้าวใจมีความสำเร็จครับ... ติดตามต่อในเว็บแนะนำอาชีพ การพูดโน้มน้าวใจคืออะไร?      คือการพูดที่มีศิลปะเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อความศรัทธา  คิดคล้อยตามและทำตามในสิ่งที่ต้องการ  เช่น  การพูดโฆษณาชวนเชื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ  การพูดปลุกเร้า  การพูดเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่างๆ  และการพูดหาเสียง เรียนรู้การพูดโน้มน้าวใจแบบต่างๆ การพูดโน้มน้าวใจแบบเสริมความมั่นใจ...