March 29, 2024

การเขียนหนังสือ

ตัวตนที่แท้จริง
1 min read

เขียนหนังสือกดหนัก คือเขียนหนังสือกดน้ำหนักจนกระดาษแทบทะลุ  แถมตัวอักษรยังชัดเจนเหมือนพิมพ์ด้วย  แสดงถึง ตัวตนที่แท้จริง  ดังนี้ที่ เว็บแนะนำอาชีพ -  เป็นคนมั่นใจในตัวเองอย่างล้นเหลือ  ถึงบางคนจะสวยน้อยหรือด้อยความหล่อไปซักหน่อย  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความมั่นใจแต่อย่างใด...  ดังนั้นจึงไม่ค่อยเปิดใจรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นัก -  มีเป้าหมายในชีวิต  อีกทั้งยังคาดหวังกับชีวิตเอามากๆ ด้วย -  เป็นคนชอบเกิดมาก ...

You may have missed