April 1, 2024

การพูดคุย

การพูดคุยในที่ทำงาน
1 min read

มีบางสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยง การพูดคุยในที่ทำงาน เนื่องจากการพูดถึงหัวข้อเหล่านี้อาจทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณไม่สบายใจ ส่งอิทธิพลต่อความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อคุณ อีกทั้งความอึดอัดในที่ทำงานอาจส่งผลต่อการทำงานด้วย แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องเช่นนั้น โดยเฉพาะนายจ้าง มาดูกันว่า การพูดคุยในที่ทำงาน ที่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้าง ศาสนา แม้ว่าศาสนาจะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั่วไปในสังคม แต่เมื่อลดระดับมาสู้กลุ่มคนเล็กๆ ที่มีความเป็นปัจเจกแล้ว หัวข้อนี้ไม่ควรถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างกันเป็นอย่างยิ่ง ความเชื่อของคนคนหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว และหลายคนก็อ่อนไหวกับเรื่องนี้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงศาสนาที่คุณนับถือ หรือบางคนอาจไม่เลือกนับถือศาสนาใด ยกเว้นการอวยพรในวันสำคัญ...

You may have missed