September 30, 2023

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม
1 min read

สายอาชีพที่สามารถทำงานเพียงลำพังคนเดียวได้จริงๆ นั้นมีอยู่ไม่มากเท่าไร แม้แต่นักเขียนที่เรียกว่าสันโดษสุดๆ ก็ยังมีช่วงที่เขาต้องร่วมงานกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม จึงถือเป็นทักษะสำคัญที่คนวัยทำงานต้องเรียนรู้เอาไว้ แต่เมื่อไรที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน มันก็มีบ้างที่จะเกิดความขัดแย้งและนำไปสู่การทะเลาะกันได้ เราจึงต้องเข้าใจแนวทางในการลดความบาดหมางตรงนั้นลง เพื่อให้สามารถจับมือกันทำงานจนลุล่วงไปได้ ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน             ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจระหว่างการทำงานถือเป็นปัญหาที่บั่นทอนค่อนข้างมาก เมื่อไรที่ต้องทำงานเป็นทีมจึงต้องสร้างจุดยืนที่ชัดเจนก่อนว่า เราจะให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคนเท่ากัน ไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง ไม่เกี่ยวกับใครมาก่อนมาหลัง เพราะนี่คือการระดมความคิดเห็นและลงมือทำด้วยกัน สิ่งที่เป็นไอเดียจากทุกคนจึงมีประโยชน์ทั้งหมด เมื่อทำได้แบบนี้แล้วก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกคนมากขึ้น...